Миопи ба амблиопи өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах